ممبر پاپ آپ

کانال تلگرام

  1000 ممبر 90000 تومان
  2000 ممبر 180000 تومان
  3000 ممبر 270000 تومان
  4000 ممبر 360000 تومان
  5000 ممبر 450000 تومان
  10000 ممبر 900000 تومان
  20000 ممبر 1800000 تومان
خرید

ممبر اجباری

کانال تلگرام

  1000 ممبر 20000 تومان
  2000 ممبر 40000 تومان
  3000 ممبر 60000 تومان
  4000 ممبر 80000 تومان
  5000 ممبر 100000 تومان
  10000 ممبر 200000 تومان
  20000 ممبر 400000 تومان
خرید

ممبر اد قفلی

کانال تلگرام

  1000 ممبر 25000 تومان
  2000 ممبر 50000 تومان
  3000 ممبر 75000 تومان
  4000 ممبر 100000 تومان
  5000 ممبر 125000 تومان
  10000 ممبر 250000 تومان
  20000 ممبر 500000 تومان
خرید

ممبر فیک

کانال تلگرام

  1000 ممبر 17000 تومان
  2000 ممبر 34000 تومان
  3000 ممبر 51000 تومان
  4000 ممبر 68000 تومان
  5000 ممبر 85000 تومان
  10000 ممبر 170000 تومان
  20000 ممبر 340000 تومان
خرید

ممبر فیک

گروه تلگرام

  1000 ممبر 18000 تومان
  2000 ممبر 36000 تومان
  3000 ممبر 54000 تومان
  4000 ممبر 72000 تومان
  5000 ممبر 90000 تومان
  10000 ممبر 180000 تومان
  20000 ممبر 360000 تومان
خرید

ممبر واقعی

گروه تلگرام

  1000 ممبر 20000 تومان
  2000 ممبر 40000 تومان
  3000 ممبر 60000 تومان
  4000 ممبر 80000 تومان
  5000 ممبر 100000 تومان
  10000 ممبر 200000 تومان
  20000 ممبر 400000 تومان
خرید

فالوور فیک ریزش زیاد

اینستاگرام

  1000 فالوور 20000 تومان
  2000 فالوور 40000 تومان
  3000 فالوور 60000 تومان
  4000 فالوور 80000 تومان
  5000 فالوور 100000 تومان
  10000 فالوور 200000 تومان
  20000 فالوور 400000 تومان
خرید

فالوور فیک ریزش کم

اینستاگرام

  1000 فالوور 90000 تومان
  2000 فالوور 180000 تومان
  3000 فالوور 270000 تومان
  4000 فالوور 360000 تومان
  5000 فالوور 450000 تومان
  10000 فالوور 900000 تومان
  20000 فالوور 1800000 تومان
خرید
بهترین خدمات

درباره نایک ممبر

تیم نایک ممبر با سابقه چندین ساله در حوزه ی ارائه خدمات تلگرام و با پشتیبانی ۲۴ ساعته تمام نیازهای مشتریان عزیز را برطرف می نماید و مشتریان می توانند با همکاران ما برای خرید محصول مورد نظر مشورت نمایند.

ارائه خدمات ممبر کانال و گروه تلگرام
ارائه دهنده خدمات فالوور اینستاگرام
پرداخت امن و قابل پیگیری
پشتیبانی ۲۴ ساعت
0 +
مشتری راضی
0 +
محصول
0 +
سال تجربه